Bohus Racing

Telefon:

   

Adress: Bohus Racing c/o Ekvägen 8B

Fax:

   

Postnummer: 445 37

Mail: info@bohusracing.com

   

Postadress: Bohus


Vill du kontakta Bohus Racing via ett formulär kan du klicka här>>
Styrelse Tel Mobil
Ordförande
Magnus Prim 0708-208527

Vice Ordförande
Jens Svensson 0705-777678

Kassör
Inger Gustavsson 0701-706383

Sekreterare
Susanne Jansson 0704-156539

Ledamöter
Lennart Karlsson 0705-690457
Conny Eliasson 0708-351279

Suppleanter
Stig Strömberg 0708-982848
Gunnar Karlsson 0730-666266

Ordförande Tävlingssektionen
Helena Eliasson 0704-695382


Ordförande PR-Sektionen
Conny Eliasson 0708-351279


Ordförande Aktivitetssektionen
Maria Prim