Medlemskap i Bohus Racing:

 

 

Avgiften är 350:-/enskild och 500:-/familj.
(Glöm inte att meddela namn,adress,telefonnr och personnummer på alla i familjen!
det går bra att maila detta också till våran kassör se mailadress under kontakt)
Är man inte aktiv, kan även stödmedlemskap lösas. Detta kostar då bara50:-.
Medlemsavgiften skall betalas på Bank Giro 488-4516.